Life goes on

#-#

یکی از زیبایی های جهان:)

چهارشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۰۰ ق.ظ

Kookmin

 

اروم تو راهروی بیمارستان حرکت میکرد تا به اتاق Jm13 برسه؛به لطف هر روز اومدنش به بیمارستان همه ی پرسنل بیمارستان رو می شناخت.
به جلوی اتاق رسید و به اسم اتاق خیره شد:
+اسم اتاق با اسمت هماهنگه:) jm  مخفف jimin و 13 عدد مورد علاقه ات....انگار این اتاق از همون روز اول برای تو ساخته شده...پرستار گفت که تو‌ اولین بیمار این اتاقی و همین طور گفت که این اتاق قرار بوده بشه اتاق استراحت پرسنل، به خاطر همین این اتاق با بقیه اتاق ها فرق میکنه...البته بعد تصمیم گرفته  شد که بشه اتاق کودکان به خاطر همین به دیوار های اتاق  کاغذ دیواری چیمی زدند که خب از تصمیمشون پشیمون شدند و اتاق رو به اتاق کودک تبدیل نکردن؛چیمی عروسک مورد علاقه ات، رو‌تختت کل عروسک های  BT21 رو داشتی.... میدونستی JM  این اتاق هم به خاطر اشتباه خوندن مجری طرح نوسازی بیمارستان برای این اتاق افتاد؟ دکتر ها خط عجیبی دارن(اونها تو یه روز مجبورن که بارها و بارها اسم یه دارو رو بنویسن،پس نباید به دستخط زیباشون گیر دادXD) مجری هم نتونسته بخونه و فکر کرده که باید بنویسه JM.... قرار نبود که عدد 13 برای این اتاق باشه؛ خودکار رنگ نمیداده و موقعی که قرار بوده برای این اتاق تو نقشه بنویسند 130 ، خودکار رنگ نمیده و کسی که داشته روی نقشه اطلاعات رو وارد میکرده، یادش میره که صفر رو به عدد اضافه کنه....دیدی چه جالب کارما این اتاق رو ویژه ی تو درست کرده؟ 
لبخند دردناکی زد و وارد اتاق شد؛مثل همیشه رو صندلی کنار تخت نشست و به اروم بالا و پایین شدن قفسه سینه ی جیمین خیره شد....
هندزفری هاش رو از جیبش دراورد و به گره ای که درست کرده بودن زل/ذل زد، اهی کشید و سعی کرد که اون گره ی مزاحم رو باز کنه...نگاهش به انگشتای بلند خودش افتاد و بعد نگاهی به انگشتای کوچولوی جیمین انداخت؛ لبخند کوچیکی زد و هنزفری ی باز شده  رو به موبایلش وصل کرد و اهنگ که این چند روزه گوش میکرد رو اورد:
+جیمینی همه میگن که شبیه مرده ی متحرک شدم؛اونا نمی فهمن که روح من اینجا پیش تو خوابیده...لطفا چشم هات رو باز کن.... و هم روح من رو پس بده و هم بهم یکی از زیبایی های جهان رو هدیه بده...
با صدایی اروم تر ادامه داد:
+اره منظورم چشم هات هست...اونها زیباترین منظره ها رو تو خودشون بازتاپ می کنند..لطفا بازشون کن...

اهنگ رو پلی کرد، چشم هاش رو بست، دست جیمین رو تو دستش گرفت و سرش رو روی تخت کنار دست خودش و جیمین گذاشت...

 

 

 

 

Laying in the silence

توی سکوت دراز کشیدم

 

Waiting for the sirens

منتظرِ صدای اژیرها هستم

(منظورش صدای اژیر امبولانس، پلیس و .. هست که تو مواقع خاص به کمک میان)

 

Signs, any signs I'm alive still

نشانه،هر نشانه ای که نشون بدم من هنوز زنده ام

 

I don't wanna lose it

نمی‌خواهم از دستش بدهم

 

But I'm not getting through this

ولی نمیتونم از پسش بربیام

 

Hey, should I pray

هی باید دعا کنم؟

 

Should I pray, yeah, to myself

اره، باید دعا کنم، باید برای خودم دعا کنم

 

To a God? To a saviour who can

دعا به خدا؟ باید پیش کسی دعا کنم که بتونه

 

Unbreak the broken

شکننده رو نشکن کنه

 

Unsay these spoken words

این کلمات گفته شده رو انکار کنه

 

Find hope in the hopeless

امید رو تو ناامیدی پیدا کنه

 

Pull me out the Train Wreck

من رو از خرابه های قطار بیرون بکشه

 

Unburn the ashes

خاکستر شده هارو به حالت اولش برگردونه

(خاکستر ها رو به شی قبلیشون بر گردونه)

 

Unchain the reactions now

حرکت ها رو از زنجیره خارج کنه

(زمان رو متوقف کنه؟)

 

I'm not ready to die not yet

من آماده مردن نیستم، نه هنوز

 

Pull me out the Train Wreck

من رو از خرابه های قطار بیرون بکش

 

Pull me out, pull me out

من رو از اینجا بکش بیرون (2 بار)

 

 

Pull me out, pull me out

من رو  از اینجا بکش بیرون (2 بار)

 

Pull me out

من رو از اینجا بکش بیرون

 

Underneath our bad blood

خون بد ما رو بیرون بکش

( خصوصیات بد ما رو از بین ببر)

 

We've still got a sanctum

ما هنوز یه پناهگاه داریم

 

Home, still a home, still a home here

خونه، هنوز یه خونه اینجا هست

 

It's not too late to build it back

برای باز ساختن اون هنوز دیر نیست

 

'Cause a one in a million chance

چون حتی شانس یک در میلیون باشه

 

Is still a chance, still a chance

هنوز هم شانسی هست (2 یار)

 

And I would take those odds

و من این شانس رو میگیرم

 

Unbreak the broken

شکننده رو نشکن کنه

 

Unsay these spoken words

این کلمات گفته شدرو انکار کنه

 

Find hope in the hopeless

امید رو تو ناامیدی پیدا کنه

 

Pull me out the Train Wreck

من رو از خرابه های قطار بیرون بکشه

 

Unburn the ashes

خاکستر شده هارو به حالت اولش برگردونه

(خاکستر ها رو به شی قبلیشون بر گردونه)

 

Unchain the reactions now

حرکت ها رو از زنجیره خارج کنه

(زمان رو متوقف کنه؟)

 

I'm not ready to die not yet

من آماده مردن نیستم، نه هنوز

 

Pull me out the Train Wreck

من رو از خرابه های قطار بیرون بکش

 

Pull me out, pull me out

من رو از اینجا بکش بیرون (2 بار)

 

 

Pull me out, pull me out

من رو  از اینجا بکش بیرون (2 بار)

 

Pull me out

من رو از اینجا بکش بیرون

 

 

You can say what you like

میتونی هر چی دوست داشتی بگی

 

Just don't say I wouldn't die for it

فقط نگو من بخاطر اون نمیمیرم

(اممم میتونه به معنی این باشه که براش هیجان زده یا ناراحت نمیشم...)

 

I'm down on my knees

من زانو زده ام

 

And I need you to be my God

و من نیاز دارم که خدام تو باشی

 

Be my help, be a saviour

کمکم کن، نجات دهنده باش

 

who can

اون شخصی که

 

Unbreak the broken

شکننده رو نشکن کنه

 

Unsay these reckless words

این کلمات بی مسئولیت رو انکار کنه

( اممم شاید منظورش کلمات بی معنی باشه؟)

 

امید رو تو ناامیدی پیدا کنه

 

Pull me out the Train Wreck

من رو از خرابه های قطار بیرون بکشه

 

Unburn the ashes

خاکستر شده هارو به حالت اولش برگردونه

(خاکستر ها رو به شی قبلیشون بر گردونه)

 

Unchain the reactions now

واکنش ها رو از زنجیر رها کنه(آزادی؟؟!!)آزادی بیان؟

 

I'm not ready to die not yet

من آماده مردن نیستم، نه هنوز

 

Pull me out the Train Wreck

من رو از خرابه های قطار بیرون بکش

 

Pull me out, pull me out

من رو از اینجا بکش بیرون (2 بار)

 

Pull me out, pull me out

من رو  از اینجا بکش بیرون (2 بار)

 

Pull me out, pull me out

من رو  از اینجا بکش بیرون (2 بار)

 

 

jungkook:(

 

 


با تکون خوردن چیزی سرش رو بلند کرد....چند دقیقه طول کشید که معنی تکون خوردن انگشت های جیمین رو بفهمه...
با صدایی که بعد از مدت ها روح داشت و با شوقی وصف ناپذیر اسمش رو به زبون اورد:
+جیمینیییی
-کو....کی
اره درسته جیمین چشم هاش رو باز کرده بود و هم روح کوک رو بهش برگردوند و هم یکی از زیبایی های جهان رو بهش هدیه داد:)
+جیمینی...قول میدم دیگه هیچ وقت نذارم تنها بیرون بری و تصادف کنی:)...قول میدم...

خب به جای صحبت از جیمین و کوک ، بزارید از جین هم بگم...جین دیگه لازم نبود به خاطر افسردگی ی مسخره ی کوک حرص بخوره و مطمئنا این خبر خوبی برای نامجون میشه:)

 

namjin

 

+به امید روزی که همه ی بیمار های بیمارستان، چشم هاشون رو باز کنند و یکی زیبایی های جهان رو به همراهاشون هدیه بدند:)

 

+ یوهاها..اگه به لینک عکس هایی که تو متن جاساز کردم، سر نزنید....نفرینتون میکنم....یوهاها

 

+ تعداد عکس ها چند تا هستند؟ ....خب چیه؟ خودم هم اینو نمی دونم!

 

+بهم بگید که قسمت پخش انلاین اهنگ براتون میاد...اگه نمی اید لطفا کمکم کنید که درستش کنم:( 

 

+با تشکر از یونیکو:) پخش زنده درست شد:)

 

+راستی اسم اهنگ Back from the edge از James arthur هست:)

 

۷ ۰

هق...

خیلی خیلی خیلی قشنگ بود...

بهت افتخار میکنم نوشی...

این استعدادت توی نوشتن باورنکردنیه...

و باید احمق باشی که انکارش کنی...

هق...

عر...

و اینکه متاسفانه پخش انلاین نمیاد:")

میتونی ادمینم کنی تا برات درستش کنم بعدش از ادمینی درم بیاری:")

چییییی؟ این متن چطور به نظرت خوب بود؟ من همین الان تونستم از توش کلی مشکل پیدا کنم:( 


هییییی یونیکو شیییی خیلی ممنون که میخوای کمک کنی:)
اممم نام کاربریت رو برام می فرستی؟

نوشی کوچولو

چقد خوب مینویسی^^

فکر نمیکردم که انقد قشنگ بنویسی*-*

اوه ممنون:)
تو کیستی؟ خیلی کنکجاو شدم که بدونم، پشت این نقاب ناشناس کیست....

وای چقدر عالی و غم انگیز و خوشحال کننده^-"

اویییی ممنون صوفی:) خیلی ممنون:)
(ذوق می کند^^)

فکر کنم شیش تا لینک بودe3e

خودم هم نمی دونم چند تا بودXD

لینک آهنگو پیدا نکردم خاک تو سرت•~•

هییی اهنگ پخش زنده بود که الان اونی یونیکو میخواد برام درستش کنه که پخش زنده بیاد:)

خاک تو سرم؟ :( یعنی برم بمیرم؟ :( اونیییییی:(

عووو●•● 

 

نه دیگه لازم نیست خخخ:( نههههه:( بلههههههه

^^

اها پس نرم بمیرم؟ XD

واییییییی

این اکس دی هارو از موز یاد گرفتی؟؟؟؟؟

اممم شایدXD
فکر کنم که از نگار یاد گرفتم...زیاد مطمئن نیستمXD

خخخخخخ

اون زیاد XD میزاره خخخخ

اره اره اون واقعا زیاد XD میذاره:)

پخش زنده درست شد؟

نوشی

دارک نوشی چ مسخره بازیه؟:|

و اون استیکر سیگار:|

هر دوتاش رو بردار سریع

خواستی چیزی بزاری

میزاری نوشی جوجه^^

بلی
خواستم یکم خفن بشم^^
 یه وب هم ساختم و اسمش رو گذاشتم دارک ورلد که خب حذفش کردم و 48 ساعت دیگه پاک میشه:(
میشه استیکر جام شراب بزارم؟ ^^

نوشی جوجه؟ 

اها

نمیخواد خفن باشی:(

اوکی

نخیرم:|

چ غلطا:|

 

اوهوم نوشی جوجه

باشه باشه خفن نمیشم....میشه یه کوچولو بمونه، بعد برش دارم؟

نزارم؟ باحال میشه ها!

نوشی جوجه؟ اممم این ابهت نداره:(

افرین

دارک بمونه

ولی از سیگار بدم میاد:(

بردار لطفا:(

نه نزار:)چیز بدرد بخوری نیست

 

اوهوم^^کی خواست تو ابهت داشته باشی؟:|

^^

برشون داشتم^^


هیییی‌ مگه ندیدی که جدیدا جوجه ها خیلی خفن و اهل رپ شدند؟XD

نوشی خوابیدی؟

دیشب ایترنتم قطع شده بودم، منم که کلا تو خواب داشتم باهات حرف میزدم....ایترنت که قطع شد، یهو مغزم فرمان خواب رو صادر کردXD

عاولی بود...

ولی به نظر من طولانی ترش میکردی یعنی یذره چیزای دیگه هم بهش اضافه میکردی زود تموم شد...

6 تا عکس بود 😌😌

اهنگشم خیلییی قشنگ بوود 

با تشکر^^
دقیقا...من حتی صحنه ی تصادف رو شرح ندادم....به نطرم باید با به ویدیو صحنه ی تصادف و اون لحظه که جیمین خونی بود رو شرح میدادم....برای پایانش هم باید یکم دیگه میزاشتم صحبت کنم...خیلی زود بحث نامجون و جین رو وسط کشیدم و داستان رو به پایان رسوندم:)
صوفی هم گفت 6 تا عکسه...پس حتما 6 تا بود دیگه....(وی با تعجب میگه 6 تا بود؟ پس یعنی من 14 عکس دیگه رو نزاشتم؟ وی چشم قره ای به خود می رود)
رو اینکه اهنگش قشنگ بود، هیچ شکی نیست:) 
اینقدر اهنگ ms.sandman رو گوش دادم که هر لحظه انتظار دارم که یکی دیگه از اهنگ هام ازم شکایت کنه و بگه که اقای قاضی این خیلی بی شعوره...این مارو نمی گوشه! XD

مرسیییییییییییییی^^

 

تو جوجه اردک زشتی:|با اونا فرق داریXD

خواهشیات^^


هیییی میدونستی تو اخرین فیلم جوجه اردک زشتی که من دیدم، جوجه اردکه اینقدر سیگار میکشه(!) که میمیره؟ XD

ارهههههه از اول بنویس اونارم اضافه کننن

واای عالیههه

XD

اگه وقت کردم،حتما می نویسمش:)
دلم یهچیزی میخواد....اما نمیدونم چی میخواد:| 
😂

نوشی واقعا عالی بود°-°

هق اهنگش عررررررررررر جیغغغغغغغغغ 🤧💃🏻

خیلی ممنون کلارا^^
اهنگش واقعا خوب بود...مدیونی فکر کنی که من اول اهنگ رو یافتم و بعد فن ارت رو و در اخر به مغزم رسید که میتونم براشون داستان بنویسمXD


چجوری ای پیت (IP) برای U.S.A هست؟ اصلا یهو متوجه شدم که ای پی خیلی ها برای ایران نیست‌....

واو .... دستو قربون ..

قلمو قربون تر......

🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡

من داستانای غمگین دوست .... ازشون درس میگیرم :")))

فردا امتحان علوم دارم و....... خاب 

فکککک کنممممم باید برممممم بخونممممممممممممم ....

فیلااا خداحافظ 😁

 

با تشکر از شما:)

فکر کن اخر داستان یکی از شخصیت هایی که باهاش همزادپنداری کردی، بمیره؛ ناراحت نمیشی؟ :(

امتحانت رو خوب دادی؟^^

خب الان سلام کنم یا خداحافظی؟ XD

شاید چون من فیلترشکنم بیشتر به ایالات متحده وصل میشه برات اینجوری میاره°_°

شاید هم از شگفتی های بیانه😂

عررررررررررر بیان منو امریکایی میدونهههههههههههه منو به وطنم برگردونیدددددد من امریکایی بودمممممم جیغغغغغغغغغ من گم شدمممم تو ایراننننن 

 

 

 

 

پس چرا فیلتر شکن من به قزاقستان وصل میشه؟:| XD
حتی تو اینم شانس ندارم؟ XD
اینجا یکی المانی هست...یکی فرانسوی...یکی امریکایی....کلا ایترنشال پارتی گرفتمXD

جیغغغغ ایرانی ها تو رو مثل خودشون کردند....خون امریکاییت رو بیرون کشیدن....الان ای پی ایران بهت دادند.....جیغغغغ

نمی‌دونم برای  من یا امریکا یا اسرائیل وصل میشه😶

نهههههههه😐

من رو به امریکا برگردونید😐😂

نوشی....شاید ما در جهان موازی هستیم؟!°-°

اسراییل...اخر نفهمیدم که اسراییل دشمن ایرانه یا نه:|


الان با بیل پرتت می کنم به امریکا😂👌

کلارا...شاید ....شاید...شاید برگزیده ی کنترل جهان ها هستیم؟•-•

:)

خوندمش:)

حتی اگه نمیخوندمش هم میدونستم همش رو^^

ولی اره

هنوزم دوست دارم یه بار بکشم

من یه دفه میخوام امتحان کنم فقط:/

قرار نیست معتاد بشم تا اخر عمر بکشم ک😂

دارک بلو....
بار اول میگی که هی چه باحال...بعد میگی که از طمع نمی دونم چیچیش خوشم میاد و هی میکشی و میکشی....که در اخر ازت یه سیگاری که از روزی یه نخ به یه پاکت در روز رسیده،میمونه....
به خاطر صوفی امتحان کردنش رو بیخیال بشو....

هوراا

هوف فقط دلم میخواد امتحانمو بدم تموم شه... 

^^
تموم نشد هنوز؟

تازه الان اهنگشو گوش کردم....

خیلییییییییییییییییییی قشنگ بود:")))))))

سلیقت توی موسیقی محشره:")

کلا موجود خوش سلیقه ایست^^


+واو اهنگش خیلی معنیِ قشنگی داشت:)
این نشان از هم سلیقگی من و تو داره:) 

نوشی کجای هااااااااااااااااااااااا

بلوام
نمیدونم کجاست
نگرانشمTT
پیداش کردی یه ندا بده:|


+صوفی....نگرانمی؟=)

هوف نه بابا

خانممم کجا بودیییی؟ 

ناز میکنه نمیاد:)

+یجایی همین ورا=(
ببخشید =(

یااااا نوشمکی کجا بودی نبودیییی :"//// 

 

عارهه مرسی خوب بودن تا الان :") یکی مونده فقط 

 

درود بر تو بزرگوار :")))

دوباره رفت رونی:)

سر قبر من بوده:/ جی میشه یهویی:)
ا خوبه پس داره تموم میشه^^


+یه جایی بودمXD
الان تموم شده؟=)

درود متقابل=)خط زیر

عهه چرااا چیشدههه

چیشده؟=( ⚠️⚠️

:)))

ویکی اینجوری نگاه نکن#-#
بیان زد نصف کامنت‌های گوگولی منو پاک کرد$-$
بعد از یکی پرسیدم چیکارش کنم؟
گفت بیان رو بروزرسانی کنی،درست میشه@-@
بعدش رفتم هرزنامه رو نگاه کردم،دیدم که بیان بوقیی زده نصف کامنت هام رو توی هرزنامه انداخته#-# 
بعد هر چقدر که میزدم روی هرزنامه نیست ،ارور میداد و بعد من موندم و نگاه غم‌انگیز به قسمت هرزنامهT-T
و هم‌اکنون ای ویکی دانا و توانا،بگو چه کنم؟^^

@-@

ارهه میگم چرا دیگ نتونصم کامنتمو اینجا پیدا کنم "-"

بیان واقعا فاکیه :/

هیچی.. فق ولش کن و لذت زندگی رو ببر "-"

#-#
همش تقصیر این بیان‌ بوقی طور هستT-T
مرگ بر بیان بوقیییییی!@-@
توصیه‌ات رو جدی میگیرم و لذت این زندگی رو میبرمXD
خب حالا از خودت چه خبر؟^^
من ادرس وبت رو گم کردمT-T
دوباره بهم میدیش؟>.<

بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است

یح -_-

*** بهش :/

گود XDD

هیچ سلامتی .. از تو چخبرر

همینیه ک باهاش کامنت دادم 

ویکی جان،فضای فرهنگی هنری وب را از بین نبرXD
^^
از من چه خبر؟> < 
خب خبر که زیادهXD 
اما چه خبری مهم تر از شروع سال تحصیلی جدید؟*-*
معلم مطالعاتمون با گفتن عبارت (شما دانش‌اموز های مدرسه تیزهوشان هستید و نیازی نیست براتون مو به مو،متن کتاب رو روخوانی کنم) یه فصل کامل رو  جزوه داد#-# معلم‌مون به یه درس راضی نمیشه،حتما باید یه فصل رو درس بدهXD
اما همه‌ی معلم هامون،مشکل فکری دارند@-@
حتما یه سری بهش میزنمXD
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">